Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (136 KB)

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 8/2019 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.


PDF (137 KB)

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 10/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.


PDF (511 KB)

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 19/2014 w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej


DOC (48 KB)

Załącznik nr 2 do zarządzenia 19/2014