Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki
PDF (530 KB)

Wartość mienia  na dzień 31.12.2018


DOCX (12 KB)

Stan mienia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.Tadeusza Kościuszki w Rybniku na dzień 31.12.2016 r.

  • Środki trwałe -1 447 661,00 zł
  • Pozostałe środki trwałe - 1 514 341,00 zł
  • Wartości niematerialne i prawne - 280 991,00 zł